Nguyễn, X. T., Nguyễn, T. N. H., Phan, T. N., Nguyễn, S. H. và Nguyễn, Đức H. (2023) “Đánh giá kết quả triệt đốt cuồng nhĩ điển hình dựa trên ứng dụng phương pháp lập bản đồ giải phẫu điện học 3 chiều tại Bệnh viện tim Hà Nội”, Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 43, tr 205 - 211. doi: 10.47972/vjcts.v43i.1029.