Hà, M. H., Nguyễn, V. T., Võ, T. N. A., Hoàng, V. và Nguyễn, S. H. (2023) “Giảm áp thất trái ở bệnh nhân VA ECMO ”, Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 43, tr 242 - 251. doi: 10.47972/vjcts.v43i.1034.