Phạm, N. H. (2023) “Các biến chứng trong và sau cấy máy tạo nhịp tim điều trị nhịp chậm: Kết quả theo dõi trung hạn”, Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 43, tr 252 - 257. doi: 10.47972/vjcts.v43i.1036.