Vũ, T. T., Phạm, N. H. và Nguyễn, T. B. Y. (2023) “Đặc điểm điện tâm đồ ở bệnh nhân tăng áp động mạch phổi nhóm I”, Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 43, tr 258 - 265. doi: 10.47972/vjcts.v43i.1037.