Vũ, T. T., Phạm, N. H. và Nguyễn, T. B. Y. (2023) “Đánh giá thất phải trên siêu âm tim ở bệnh nhân tăng áp động mạch phổi nhóm I”, Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 43, tr 266 - 271. doi: 10.47972/vjcts.v43i.1038.