Vũ, Q. N. và Nguyễn, M. H. (2023) “Nghiên cứu chỉ số sức căng dọc thất trái trên siêu âm đánh dấu mô cơ tim ở bệnh nhân phẫu thuật van hai lá tại Bệnh viện Tim Hà Nội”, Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 43, tr 272 - 283. doi: 10.47972/vjcts.v43i.1039.