Đỗ, P. A. và Phong, N. H. (2023) “Kết quả sớm và trung hạn (1 năm) của phẫu thuật viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn trên van tự nhiên tại Viện Tim mạch Bệnh viện Bạch Mai”, Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 43, tr 284 - 291. doi: 10.47972/vjcts.v43i.1040.