Nguyễn Viết, T., Vũ Ngọc, T. và Phùng Duy Hồng, S. (2023) “Kết quả điều trị ngoại khoa chấn thương khí quản cổ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức giai đoạn 2017-2022”, Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 44, tr 5-13. doi: 10.47972/vjcts.v44i.1054.