Nguyễn Đỗ, N. và Đỗ Kim, Q. (2023) “Điều trị biến chứng thứ phát cầu nối động - tĩnh mạch dùng chạy thận chu kì”, Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 44, tr 47-55. doi: 10.47972/vjcts.v44i.1059.