Võ Tuấn, A. . và Đặng Hà Hữu, P. (2023) “Báo cáo 1 trường hợp can thiệp nội mạch điều trị bóc tách động mạch chủ loại B ngực mạn tính tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai”, Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 44, tr 56-62. doi: 10.47972/vjcts.v44i.1060.