Nguyễn, H. Định, Nguyễn, H. T. và Vương, N. M. (2024) “Xử trí phình động mạch chủ bụng vỡ có rối loạn huyết động, từ tiếp nhận đến hồi sức: Báo cáo trường hợp lâm sàng và tổng quan y văn”, Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 45, tr 5-18. doi: 10.47972/vjcts.v45i.1084.