Đỗ, A. T. và Nguyễn, T. T. (2024) “Kết quả dài hạn phẫu thuật sử dụng 3 miếng vá điều trị bệnh hẹp trên van động mạch chủ”, Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 45, tr 19-23. doi: 10.47972/vjcts.v45i.1085.