Nguyễn, T. M., Nguyễn, H. Ước, Doãn, V. A. và Nguyễn, L. T. T. (2024) “Kết quả trung hạn phẫu thuật chuyển vị động mạch điều trị bất thường Taussig - Bing tại Bệnh viện Nhi Trung ương”, Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 45, tr 29-37. doi: 10.47972/vjcts.v45i.1087.