Lê, T. T. T., Cao, V. T. và Đặng, V. T. (2024) “Kết quả điều trị oxy hóa qua màng ngoài cơ thể (ECMO) ở bệnh nhân sau phẫu thuật tim mở tại Bệnh viện Nhi Trung Ương ”, Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 46, tr 14 - 21. doi: 10.47972/vjcts.v46i.1116.