Phan, D. K., Nguyễn, T. K., Lê, K. C., Nguyễn, Đình L. H. và Phan, Q. H. (2024) “Rò động mạch chủ - ống tiêu hóa thứ phát sau phẫu thuật thay ống ghép động mạch chủ bụng”, Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 46, tr 31 - 38. doi: 10.47972/vjcts.v46i.1120.