Đỗ, A. T. và Nguyễn, T. T. (2024) “Kết quả phẫu thuật Konno cải tiến điều trị bệnh hẹp phức tạp dưới van động mạch chủ ở trẻ em”, Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 46, tr 39 - 43. doi: 10.47972/vjcts.v46i.1121.