Đỗ, A. T. và Nguyễn, T. T. (2024) “Kết quả phẫu thuật một thì bệnh thông liên thất kèm hẹp eo động mạch chủ ở trẻ sơ sinh”, Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 46, tr 59 - 63. doi: 10.47972/vjcts.v46i.1122.