Võ, T. A. và Nguyễn, T. H. N. (2024) “Báo cáo một trường hợp phẫu thuật cắt u quái trung thất khổng lồ tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai”, Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 46, tr 64 - 69. doi: 10.47972/vjcts.v46i.1128.