Nguyễn, T. Đông, Ngô, V. H., Nguyễn, M. N. và Nguyễn, S. H. (2024) “Đánh giá đặc điểm siêu âm tim và cắt lớp vi tính liên quan đến kỹ thuật thay van động mạch chủ qua khoang liên sườn 2 đường mở ngực trước phải”, Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 46, tr 44 - 51. doi: 10.47972/vjcts.v46i.1129.