Nguyễn, H. Định, Vương, N. M., Bùi, X. Định, Nguyễn, N. H. Đăng, Phạm, T. V. C. và Bùi, Đức A. V. (2024) “Kết quả sớm và trung hạn phẫu thuật ít xâm lấn điều trị bệnh lý van hai lá ở bệnh nhân nguy cơ phẫu thuật cao tại Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh”, Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 46, tr 77 - 88. doi: 10.47972/vjcts.v46i.1133.