Đạt, P. Q. ., Hùng, D. Đức ., Thắng, L. V. . và Hiếu, V. C. . (2020) “Khối bất thường nhĩ phải: huyết khối hay u tim ?”, Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 17, tr 3-6. doi: 10.47972/vjcts.v17i.118.