Đạt, P. Q. ., Hùng, D. Đức ., Dũng, V. A. . và Hiếu, V. C. . (2020) “Bất thường Ebstein sửa chữa 1-1/2 thất”, Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 17, tr 7-11. doi: 10.47972/vjcts.v17i.119.