Huy, Đặng Q. ., Hựu, N. C. ., Đại, T. Đắc ., Hùng, N. Đỗ ., Hiếu, N. T. ., Huệ, P. T. M. . ., Hường, Đặng T. . và Thành, L. N. . (2020) “Phẫu thuật nội soi toàn bộ không có robot hỗ trợ, tim đập vá thông liên nhĩ ở trẻ nhỏ”, Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 17, tr 26-32. doi: 10.47972/vjcts.v17i.123.