Ước, N. H. . (2020) “Ghép tim: thành tựu và tương lai ở việt nam”, Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 17, tr 44-50. doi: 10.47972/vjcts.v17i.127.