Huy, N. A. . ., Hiếu, T. T. . và Hưng, Đoàn Q. . (2020) “Kết quả sớm phẫu thuật thay van tim ở bệnh nhân có bệnh van tim nặng tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức giai đoạn 2014-2016”, Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 17, tr 51-57. doi: 10.47972/vjcts.v17i.128.