Huy, Đặng Q. ., Đại, T. Đắc ., Thắng, N. T. ., Hảo, N. T. . và Thành, L. N. . (2020) “Cắt u nhầy nhĩ trái khổng lồ bằng phương pháp nội soi toàn bộ không robot hỗ trợ”, Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 17, tr 58-60. doi: 10.47972/vjcts.v17i.129.