Lu, P. H. . và Uoc, N. H. . (2020) “PHẪU THUẬT THAY VAN HAI LÁ VỚI MỞ XƯƠNG ỨC TOÀN BỘ QUA ĐƯỜNG RẠCH DA TỐI THIỂU”, Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 3, tr 10-15. doi: 10.47972/vjcts.v3i.302.