Quyen, V. D. ., Hoang, D. D. ., Uyen, D. T. ., Minh, H. D. . và Phu, B. D. . (2020) “NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI NỒNG ĐỘ TROPONIN-T HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN SAU PHẪU THUẬT VAN TIM”, Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 3, tr 16-21. doi: 10.47972/vjcts.v3i.304.