Viet, M. V. . và Anh, L. V. . (2020) “KẾT QUẢ ỨNG DỤNG PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC CẮT BỎ U TUYẾN ỨC ĐIỀU TRỊ BỆNH NHƯỢC CƠ TẠI BỆNH VIỆN 103”, Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 3, tr 22-27. doi: 10.47972/vjcts.v3i.305.