Lu, P. H., Uoc, N. H. . và Hung, D. Q. . (2020) “Results of video-assisted thoracoscopic surgery approach to mediastinal tumor at Viet Duc hospital”, Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 3, tr 28-32. doi: 10.47972/vjcts.v3i.306.