Tien, D. A. ., Huu, N. C. ., Thuy, N. T. . và Thanh, L. N. . (2020) “KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU PHẪU THUẬT FONTAN TẠI TRUNG TÂM TIM MẠCH - BỆNH VIỆN E”, Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 3, tr 33-36. doi: 10.47972/vjcts.v3i.307.