Tan, N. V. và Tri, N. V. . (2020) “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP TRÊN VÀ DƯỚI 65 TUỔI”, Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 3, tr 40-47. doi: 10.47972/vjcts.v3i.331.