Kiem, T. T. . (2020) “NỘI SOI LỒNG NGỰC ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT U TRUNG THẤT TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108”, Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 3, tr 48-52. doi: 10.47972/vjcts.v3i.332.