Tuan, T. V. . (2020) “NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP DỊ DẠNG THÔNG ĐỘNG TĨNH MẠCH PHỔI Ở TRẺ EM”, Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 3, tr 60-62. doi: 10.47972/vjcts.v3i.337.