Tri, V. M. . và Nam, N. H. . (2020) “Outcomes of surgical treatment of lower-limb chronic venous insufficiency”, Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 28, tr 57-60. doi: 10.47972/vjcts.v28i.340.