Tri, V. M. . và Nam, N. H. (2020) “Kết quả điều trị ngoại khoa dãn tĩnh mạch nông chi dưới mạn tính”, Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 28, tr 5-9. doi: 10.47972/vjcts.v28i.366.