May, N. T. ., Thang, D. D. ., Dai, N. V. ., Huy, N. C., Hoa, P. Q. ., Cong, H. A. ., Tuan, P. T. ., Thang, D. M. ., Son, L. M. . và Hung, D. Q. . (2020) “Báo cáo 1 trường hợp phẫu thuật u Dumbbell tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng”, Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 28, tr 22-25. doi: 10.47972/vjcts.v28i.374.