Chang, V. T., Thảo, Đinh P., Thủy, N. T. . và Tiến, Đỗ A. (2021) “ Đánh giá kết quả sau phẫu thuật vá thông liên nhĩ ở trẻ dưới 10kg tại Trung tâm tim mạch - Bệnh viện E”, Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 34, tr 20-29. doi: 10.47972/vjcts.v34i.613.