Dũng, N. V., Sơn, C. V. và Hòa, T. V. . (2022) “ Khảo sát nhận thức, thái độ và xác định một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân người dân tộc thiểu số bị tăng huyết áp”, Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 35, tr 12-18. doi: 10.47972/vjcts.v35i.671.