Vinh, D. Q., Hien, N. S. và Tuan, T. H. (2022) “Nhận xét kết quả thay van hai lá và động mạch chủ cơ học ở trẻ em tại Bệnh viện Tim Hà Nội”, Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 35, tr 26-33. doi: 10.47972/vjcts.v35i.673.