Minh, N. T., Thiện, L. Q., Hiền, N. S., Hà, N. H., Hùng, N. Đăng và Phong, N. H. (2022) “Kết quả điều trị phẫu thuật tách thành động mạch chủ stanford loại A tại Bệnh viện Tim Hà Nội giai đoạn 2015 – 2020”, Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 35, tr 138-149. doi: 10.47972/vjcts.v35i.691.