Hoa, T. T., Thuc, N. V., Huong, H. M., Anh, V. T. N., Dung, D. X. và Nam, D. H. (2022) “Đánh giá kết quả của kỹ thuật oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể phương thức động – tĩnh mạch (v-a ecmo) ở bệnh nhân sốc tim”, Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 35, tr 165-175. doi: 10.47972/vjcts.v35i.694.