Sam, H. M., Anh, H. T. ., Tri, U. T. và Thuy, N. T. (2022) “Phẫu thuật thay đoạn mạch nhân tạo trong điều trị ung thư phần mềm chi dưới: Nhân một trường hợp và nhìn lại Y văn”, Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 37, tr 5-11. doi: 10.47972/vjcts.v37i.753.