Hiệp, P. S. ., Dũng, L. T. ., Hiền, N. T., Thiết, T. T., Minh, T. K. và Khanh, Q. Đỗ M. (2022) “Nội soi lồng ngực một lỗ qua đường vào dưới mũi ức cắt kén khí hai bên - Báo cáo ca lâm sàng và nhìn lại y văn”, Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 37, tr 46-57. doi: 10.47972/vjcts.v37i.758.