Giang, N. T., Trung, N. N., Hanh, L. B. ., Kien, N. T., Thu, P. V. H., Hung, T. D. và Thang, V. D. (2022) “Persistent Sciatic Artery: A Case Report”, Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 38, tr 12-15. doi: 10.47972/vjcts.v38i.781.