Thinh, D. D., Thuy, N. T. và Dong, T. V. . (2022) “Delivering premature HIS complexe maneuver in differentiating between paroxysmal supraventicular tachycardias”, Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 38, tr 16-22. doi: 10.47972/vjcts.v38i.782.