Tai, L. T. D., Tien, N. C. ., Dũng, N. A., An, N. T. và Anh, V. T. (2022) “Implementation of open-heart surgery in Dong Nai General Hospital: A preliminary result”, Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 38, tr 23-30. doi: 10.47972/vjcts.v38i.783.