Binh, N. H. (2022) “ Result of surgical treatment for pulmonary metastasis from hepatocellularcarcinoma”, Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 38, tr 50-59. doi: 10.47972/vjcts.v38i.788.