Vinh, B. Đức A., Tuấn, L. Q. A., Thịnh, V. H., Chương, P. T. V. ., Thanh, N. V. T., Nam, N. H. . và Định, N. H. . (2022) “Hội chứng chèn ép khoang bụng sau can thiệp nội mạch điều trị vỡ phình động mạch chủ bụng: Báo cáo trường hợp lâm sàng và tổng quan y văn”, Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 39, tr 7-17. doi: 10.47972/vjcts.v39i.798.