Thang, D. N., Uoc, N. H., Hung, D. Q. ., Son, P. D. H., Hai, H. T., Quan, L. H. . và Quyet, T. C. (2022) “Tái lập lưu thông mạch chi dưới ở bệnh nhân nhiễm trùng vùng bẹn bằng cầu nối ngoài giải phẫu: Kinh nghiệm tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức”, Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 39, tr 18-26. doi: 10.47972/vjcts.v39i.799.